El Rusc

Activitat: Som un grup de llicenciats i graduats en filosofia per la Universitat de Girona. Estem interessats en l’educació dels nens, les nenes i els joves.

Contacte: elrusc.filosofia@gmail.com