17190 UniverSalt

Activitat: Entitat que promou la diversitat i les activitats socials i culturals. Edita una revista digital, anteriorment una revista en paper, i en preparació monogràfics temàtics eventuals.

Som una entitat sense afany de lucre, amb la voluntat d’evidenciar i normalitzar la rica diversitat de Salt. Volem participar i ser altaveu d’aquelles iniciatives de caire social o cultural, de persones anònimes o col·lectius, que ajuden a fer visibles els aspectes positius del nostre poble, i contrarestar així la imatge conflictiva que massa sovint veiem als mitjans.

Volem ser també una veu crítica amb el món que ens envolta, una veu generadora de debat social.

Contacte:
17190.org
redaccio@17190.org