Projectes en marxa

L’Ateneu té l’objectiu de ser una eina i un actiu per a Salt, un espai obert a iniciatives i projectes que sorgeixin dels veïns i veïnes.

Aquests projectes són espais autònoms on es busca que des de la participació i l’empoderament dels participants, creixin com espais dinàmics i diversos en tots els aspectes, que sensibilitzen i milloren el nostre entorn, amb valors com la sostenibilitat, la cohesió social, el feminisme i la diversitat.

Més enllà de la programació de cursos, tallers i activitats, l’Ateneu té actualment tres projectes: El taller de bicis, el taller de costura i el teatre per a joves.