Intereixos

Aquest és un eix transversalt, és a dir, que travessa tots els altres eixos. El seu objectiu és la cohesió social i la democratització.

Les seves actuacions s'emmarquen dins de les accions següents:
— La lluita contra les desigualtats
— Principis que afecten tots els eixos temàtics: desigualtat i gènere
— Formacions diverses i tallers transversals.

Dins d'aquest eix, des de Som de Salt ja ha dut a terme formacions sobre antirracisme, perspectiva de gènere i inclusivitat, noves masculinitats, cures, democratització i espais comunitaris, etc.

Consulteu l'agenda per estar al corrent de les noves propostes!