La Federació

Les entitats i persones membres de l’Assemblea de l’Ateneu es constitueixen com a Federació d’entitats socioculturals de Salt el gener del 2016.

La Federació es proposa com a agent col·lectiu per a la gestió de l’Ateneu d’Entitats de la Coma Cros, recollint una demanda històrica i amb la voluntat de poder estendre la proposta en la gestió de futurs casals de barris o d’altres.

La Federació d’entitats socioculturals de Salt guanya el concurs per a gestió de la programació de l’Ateneu amb el projecte d’Ateneu Popular Coma Cros de gestió comunitària.

La gestió comunitària d’allò públic i comú reclama la posada en marxa de projectes socials, econòmics i culturals autoorganitzats i gestionats de forma directa per la ciutadania.

Allò municipal (equipaments, recursos, serveis) ha de ser vertaderament públic, defugint la privatització de determinats espais cedint-los a usos exclusius, així com evitant l’ús que en fan determinades administracions públiques que es demostren ineficaces, distanciades de les necessitats reals, i responent a interessos econòmics o electorals.

Per avançar cap a formes democràtiques de gestió de la vida compartida, la gestió directa  comunitària d’equipaments municipals i de recursos públics, en pot garantir la proximitat, la participació, la transparència i la creació de vincles cooperatius als barris.

La gestió ciutadana d’equipaments públics es caracteritza per:
—La necessitat que la ciutadania participi en l’objecte de l’equipament
—El compromís de promoure canals de participació oberts i transparents en la presa de decisions i la realització d’activitats
—La formalització d’algun tipus de conveni i/o acord amb l’administració titular de l’equipament.—Gestió sense ànim de lucre
—Implicació i corresponsabilitat en els afers públics i socials