AEiG Can Tona

Activitat: Entitat de lleure escolta amb l’objectiu d’educar trencant les fronteres de classe i fomentant la trobada de famílies de diferents orígens del nostre poble.

Inclusió i educació en els valors de l’escoltisme.Punt de trobada de famílies de diversos orígens del poble de Salt.Fomentar la implicació en el barri del Veïnat on estem ubicats.

Contacte:
cantona@escoltesiguies.cat