SINDICAT DE L'HABITATGE DE SALT

Àmbits Activisme
Persones a les que s'adreça Adults
Categoria Moviment social

És un moviment que defensa el dret a l'habitatge i lluita contra els abusos immobiliaris. A més l'organització col·lectiva fa que es trobi un espai de suport mutu que ajuda a aturar desnonaments, a acompanyar les persones en risc de pèrdua de l'habitatge i a articular les demandes de manera col·lectiva.

 • Què treballem?

  L'entitat treballa per fer defensar el dret a l'habitatge. Un dret recollit en l'article 47 de la Constitució: "Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics".

  • Defensa del dret a l'habitatge.
  • Lluita intergeneracional contra l'especulació immobiliària.
  • Espai conjunt de suport mutu per incidir en l'espai social.
 • Com ho fem?

  El sindicat celebra assemblees cada divendres a les 19 hores a l'Ateneu Popular de Salt. En aquest espai es comparteixen els casos individuals, les inquietuds, les preocupacions i és un punt de trobada.

Contacte

Web: https://www.ateneusalt.cat/
Correusindicathabitatgesalt@gmail.com
Adreça: Ateneu Popular de Salt (Carrer Sant Antoni, 1)
@sindicathabitatgesalt