Associació Arrels Urbanes

Activitat: promoció de la música comunitària a Salt i comarques gironines. Campus musical, tallers de música amb infants i joves. Actualment, no realitzem cap activitat, però sí que donem suport a projectes emergents amb valors similars i que es fan amb joves de Salt i Girona.

Dades de contacte

Nom
Objectiu/finalitat
Contacte
Dies de trobada i lloc
Activitats (es pot enllaçar a l’agenda)
Xarxes (si en tenen)
Fotos

Contacte: info.arrelsurbanes@gmail.com